Brøndboring i dag er højteknologisk

11 November 2019 admin

editorial

Tidligere var det almindeligt at et hus havde sin egen brønd og man hentede vand derfra, i dag klares det af vandværker og vi får vores vand bragt ind i huset. Meget få private har i dag en brønd, til dels fordi det er svært at sikre sig at vandet i brønden er drikkeligt. I stedet for at bore efter vand til private, er virksomhederne som tidligere, har haft det som kerneområde skiftet fokus og deres kunder i dag, er blandt andet de danske vandværker rundt i landet. Samtidig er brøndboring blevet langt mere teknologisk og kræver højt og veluddannet personale.

 

Hvilken opgaver har et brøndboringsfirma

I dag arbejder brøndboringsfirmaerne med mange andre opgaver ud over brøndboring. Herunder f.eks.

  • Råvandsstationer

Design og producering af råvandsstationer alt efter behov.

  • Vandbehandling

Rådgivning og vejledning i forhold til de risici, der kan være i forhold til at drive et vandværk.

  • Tilstandsvurdering

Rådgivning og udfærdigelse af tilstandsvurderinger med den nødvendige dokumentation, der sikre at vandinstallationerne overholder landet krav til vandmiljø og hygiejne.

  • Service

Det er muligt at lave en halv eller helårlig serviceaftale, hvor der bliver tjekket og kontrolleret at vandværket lever op til de krav, om vandmiljø og hygiejne i Danmark og i udlandet. Det er selvfølgelig også muligt at få hjælp til at udbedre fejlene.

  • Tankrensning

Rensning af rent vandtanken med hjælp af specialværktøj som sikre at rensningen foregår hygiejnisk.

  • Elinstallation

Teknikere der har den nødvendige viden og erfaring til at udfører installationer og service af vandværks elinstallationer.

 

Brøndboring til private

Ønsker du at have en privat brønd, er det muligt at få en ekspert til at bore en brønd. Det er nødvendigt at få tilladelse fra kommunen inden start. Det er ikke billigt at få boret sin egen brønd og det er vigtigt at sikre, at vandet er egnet som drikkevand efterfølgende.

More articles