Der er jo stor forskel på, når man skal pakke ned efter et veludført stykke malerarbejde, og så når man bare skal pakke sammen for dagen.

Ved det første handler det jo efter bedste evne at gøre rent for alt, der viser, at her har været malere at arbejde udover det – forhåbentligt – flotte stykke arbejde, der gerne skulle stå tilbage.

Er man ude som arbejdende i gesjæften, så bør man også gøre det groveste rent derefter, og måske give kunden nogle beskrivelser af, hvad vedkommende skal gøre for at fjerne det sidste snavs og lignende, hvis der skulle være sådan noget.

Men hvis man nu ikke bliver færdig med arbejdet på dagen, men skal arbejde videre senere – om det er privat eller i erhvervs-sammenhænge – hvad skal man så ordne?

Man bør som udgangspunkt fjerne alle malerbøtter eller i det mindste lukke dem tæt til, hvis man så bare kan afskærme lokalet, så malingen ikke bliver trådt i eller fylder i rummet for andre, hvis det skal bruges, indtil malerarbejdet fortsætter.

Det kan jo være en væg i en stue, hvor man jo ikke kan forsegle lokalet, mens man er væk fra arbejdet, men hvis nu man skal male i et værelse, så kan man jo eventuelt låse stedet af og sætte et skilt, der viser, at her bliver der malet.

Men oprydningsarbejdet drejer sig sådan set også om, hvorvidt man kan starte dagen efter igen, eller der måske gør en længere pause.

For selvfølgelig er det rart, at der ikke er så mange ting, der ligger og flyder, men samtidig kan det være rart, at man ikke skal fjerne så meget som maler, så det meste er klar til brug ved næste besøg.

Så går der måske et døgn, kan man lade pensler, maling og videre liggende, men går der endnu længere end det, så er man måske nødt til at have det med, hvis man for eksempel i mellemtiden skal arbejde et andet sted.