Entrepriseret: Hvad er det og hvad skal jeg vide som kunde?

31 August 2023 Cathrine Poulsen

editorial

Entrepriseret kan være et komplekst område at navigere i, uanset om du er privatkunde eller en virksomhed. Det kan være en udfordring at forstå de forskellige regler og love, der regulerer kontraktforholdet mellem en entreprenør og kunden. I denne artikel vil vi hjælpe dig med at forstå, hvad entrepriseret er, og hvad du skal vide, når du skal indgå en entreprenøraftale.

Hvad er entrepriseret?

Entrepriseret er et kontraktsretligt område, der regulerer aftaler mellem bygherrer og entreprenører. Typisk involverer det byggeri og andre former for konstruktionsprojekter. Entrepriseret regulerer, hvordan kontrakten skal udformes, hvilke parter der er ansvarlige for hvad og hvilke betingelser der gælder for entreprenørarbejdet. Som bygherre bør du derfor kende dine rettigheder og pligter, når du går ind i en entreprenøraftale.

Som privatkunde, der planlægger at renovere dit hjem eller bygge en ny bygning, er det vigtigt at sikre dig, at du har undersøgt dine muligheder grundigt, inden du indgår en entreprenøraftale. Som virksomhed bør du sikre dig, at du har forstået de juridiske implikationer af en entreprenøraftale, og hvilke krav du kan stille til entreprenøren.

Forskellige typer af entrepriser

Ifølge lovgivningen findes der normalt to typer af entrepriser: Totalentreprise og hovedentreprise. Totalentreprise indebærer, at entreprenøren påtager sig ansvaret for hele byggeriet. Hovedentreprise indebærer, at entreprenøren påtager sig et specifikt ansvarsområde for byggeriet eller konstruktionsprojektet.

Det er vigtigt, at du som bygherre vælger den entreprisetype, der passer bedst til dit projekt. Når du har valgt entreprisetype, skal du være opmærksom på, at omkostningerne kan variere. Totalentreprise vil typisk være dyrere end hovedentreprise, da entreprenøren påtager sig større ansvar.

Som privat- eller erhvervskunde bør du være opmærksom på, at der kan være andre faktorer, der spiller ind på valget af entreprisetype. Det kan f.eks. være projektets størrelse og kompleksitet.

Entrepreneurarbejde og entrepriseaftaler

Som bygherre bør du også være opmærksom på de betingelser, der gælder for entreprenørarbejdet. Det er vigtigt, at de juridiske betingelser er klare og giver dig som bygherre de nødvendige beføjelser til at kontrollere entreprenørens arbejde.

Når du skal indgå en entreprenøraftale, skal du også være opmærksom på, at der kan være regler for, hvordan kontrakten skal udformes. Det bør endvidere aftales, hvad entreprenøren og bygherren hver især skal stille med.

Som entreprenør kan du også drage fordel af at have en klart formuleret entrepriseaftale. Det kan give dig ro i sindet og sikre, at dine kunder ikke stiller urimelige krav. Det vil også kunne hjælpe dig med at undgå eventuelle konflikter.

entrepriseret

Kontakt en entreprisearbejder

Søger du at bygge en ny bygning eller renovere dit eksisterende hjem, kan entrepriseret være godt at kende til. Som kunde bør du sørge for at undersøge alle muligheder og vælge entreprenører, der har en god forretningsmodel og er velrenommerede.

Som både privatkunde og erhverv har du altid mulighed for at kontakte en entreprisearbejder, der kan hjælpe dig med at forstå din entrepriseret og hvilke regler og love der gælder. På den måde kan du være sikker på, at du får den bedste løsning til dit projekt.

More articles