Entrepriseret – Hvad indebærer det?

14 November 2023 Sarah Christensen

editorial

Entrepriseret er et juridisk begreb, som dækker over de regler og love, der regulerer forholdene i byggebranchen. Entrepriseretten omhandler de regler, der gælder i forbindelse med opførelse af byggeri, herunder bygge- og anlægsarbejder. Når man skal have udført et byggeprojekt, er entrepriseretten afgørende for at sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler og krav.

Bygherre og entreprenør – Hvordan fungerer det?

I byggebranchen er der typisk to hovedaktører: bygherren og entreprenøren. Bygherren er den person eller virksomhed, der ønsker at få udført en byggeopgave, mens entreprenøren er den person eller virksomhed, der skal udføre opgaven. Det kan eksempelvis være opførelse af et hus, en bro eller en tunnel.

I relation til entrepriseretten er det vigtigt, at bygherren og entreprenøren indgår en skriftlig aftale, der sikrer, at arbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af arbejdet, tidsrammen for udførelsen, prisen for arbejdet og eventuelle krav til kvalitet.

AB 92 og AB 18 – Hvad er forskellen?

Der findes forskellige standardaftaler, der er udviklet til brug i byggebranchen. De to mest anvendte aftaler er AB 92 og AB 18. AB 92 er en ældre standardaftale, som stadig anvendes, men dens rolle er gradvis blevet overtaget af den nyere AB 18.

AB 18 er en mere moderne aftale, der indeholder flere krav til kvalitet og sikkerhed. Aftalen indeholder også flere bestemmelser om ansvar og erstatning i tilfælde af fejl eller mangler.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det altid er muligt at anvende andre aftaler eller udarbejde individuelle aftaler. Det vigtigste er, at aftalen sikrer, at byggeriet udføres i overensstemmelse med gældende regler og krav.

Manglende overholdelse af aftalen

Hvis entreprenøren ikke overholder aftalen, kan bygherren kræve erstatning. Erstatning kan eksempelvis dække omkostninger til genopbygning eller reparation. Hvis bygherren ønsker at undgå konflikter og retssager er det vigtigt, at der indgås en skriftlig aftale, der præciserer de krav og forventninger, der er til projektet.

Samtidig er det vigtigt at vælge en entreprenør, der har erfaring og ekspertise i det pågældende område, så man kan undgå fejl og mangler i forbindelse med byggeriet. Ved at vælge den rigtige entreprenør kan man undgå unødvendige omkostninger og få et slutresultat, der lever op til ens forventninger.

entrepriseret

Entrepriseretten er et komplekst område, der kan være svært at navigere i, hvis man ikke har den rette erfaring og indsigt i regler og krav. Det er derfor vigtigt, at man som bygherre sørger for at indgå en skriftlig aftale med den rette entreprenør og eventuelt få hjælp af en professionel juridisk rådgiver til entrepriseret i Maribo. På den måde kan man undgå unødig stress og konflikter i forbindelse med opførelsen af ens bygge- og anlægsprojekter.

More articles