Få hjælp til alt vedrørende kloak hos en autoriseret kloakmester

30 November 2020 Astrid Pedersen

editorial

Har du brug for hjælp til rensning af de til din bolig hørende kloakrør – eller skal du have etableret et helt nyt kloaksystem for eksempel i forbindelse med nybyggeri? Så skal du have fat i en autoriseret kloakmester.

Hvad er en kloakmester?

En kloakmester er en faguddannet person som gennem sin uddannelse er kvalificeret til at forestå løsning af diverse opgaver med kloakker.

En kloakmester får efter sin uddannelse autorisation til at udføre denne type arbejde gennem Sikkerhedsstyrelsen, hvilket samtidig betyder at kloakmester virksomheden er tilmeldt en kontrol instans under denne styrelse.

Når du vælger at overlade dit kloak arbejde til en autoriseret kloakmester kan du således være helt sikker på at arbejdet udføres på forsvarlig vis, og at dine kloakker renses og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende regler og standarder. På den måde får du altså udført et stykke kompetent kloak arbejde, og kan dermed være ganske tryg ved at din kloakmester har de rette kvalifikationer.

En autoriseret kloakmester udfører typisk opgaver så som inspektion og rensning af kloak systemer og kloak rør, for eksempel ved hjælp af højtryks spuling. Det er også en autoriseret kloakmester som sørger for at din nyopførte bolig tilsluttes diverse offentlige stikledninger og kloakledninger.

Generel kloakering, det vil sige for eksempel etablering, udskiftning og vedligeholdelse af afløbssystemer og kloakrør hører også under kloakmesterens opgaver, lige som kloakmesteren også bygger og etablerer brønde, private rensnings anlæg og nedsivningsanlæg så som omfangsdræn og faskiner.

Hvor finder jeg en autoriseret kloakmester i Aabenraa?

Er du på udkig efter en dygtig og erfaren autoriseret kloakmester i den sydlige del af Danmark kan du med fordel vælge ES Brolægger & Entreprenør. ES Brolægger & Entreprenør er blandt de mere velrenommerede kloakmestre på Als og i Sønderjylland.

Du kan kontakte ES Brolægger & Entreprenør direkte via hjemmesiden esbrolaegger.dk.

More articles