Få professionel hjælp til at forberede begravelse eller bisættelse

10 November 2020 Astrid Pedersen

editorial

Det er klart, at ingen kan stå alene med forberedelse og afvikling af en begravelse eller en bisættelse. Der er mange opgaver, som skal løses i denne anledning – og alting skal passe sammen tidsmæssigt.

Det kan være rigtig svært at overskue både at skulle sætte selve ceremonien i stand og samtidig sørge for at alle pårørende får besked om tid og sted for begravelsen eller bisættelsen, når man står midt i en veritabel tidevandsbølge af sorg og savn. Især hvis der i forlængelse af selve ceremonien skal arrangeres gravøl, frokost eller reception, og måske endda foranstaltes overnatning for gæster som kommer langvejs fra.

Oven i disser særligt krævende opgaver skal der indhentes begravelses hjælp og ordnes diverse papir arbejde. Og det er derfor at det er fornuftigt at hente hjælp hos den lokale bedemand.

Hvordan kan Krabbes Bedemandsforretning hjælpe mig og min familie?

Var den afdøde bosat i Lemvig, Struer eller nærmeste omegn, er det fornuftigt at vælge en bedemand som residerer på de kanter. Her finder du Krabbes Bedemandsforretning – en samling af bedemand som står klar til at hjælpe dig med at opfylde den afdødes sidste ønsker.

Når du vælger at lade Krabbes Bedemandsforretning forestå begravelses eller bisættelses forberedelserne får du kompetent og kvalificeret hjælp til alle de opgaver som kan synes uoverkommelige. Krabbes Bedemandsforretning har god kontakt til præster og kirker i de omkringliggende sogne, og vil hurtigt kunne træffe de nødvendige foranstaltninger. På den måde er du sikret, at begravelsen eller bisættelsen forløber efter gældende forskrifter. Samtidig kan Krabbes Bedemandsforretning hjælpe med at arrangere den efterfølgende minde komsammen på en lokal kro eller i byens forsamlingshus. Og så hjælper Krabbes Bedemandsforretning selvfølgelig gerne med indhentning af diverse attester samt ansøgning om begravelses hjælp.

Du kan læse mere om Krabbes Bedemandsforretning, og kontakte bedemanden direkte, via hjemmesiden https://www.krabbes.dk/ 

More articles