Du er garanteret et svar inden for en time, når du ansøger om online lån via http://xn--danskln-jxa.dk/hurtiglan/. Du søger let og hurtigt fra din computer og kan have pengene på din konto samme dag som lånet bliver godkendt. Ingen krav om sikkerhed eller om møder i banken, men fair betingelser hele vejen.