Der kan være mange årsager til at dit barn skal på opholdssted og det behøver ikke have noget at gøre med din opdragelse eller barnets barndom. Det kan være genetisk, omgangskredsen eller et helt tredje element som betyder at dit barn har behov for at få noget ekstra støtte, som man får på et kristent opholdssted.

Hvorfor vælge et kristent opholdssted

En vigtig årsag til at vælge et kristent opholdssted er at det er tro mod vores danske værdier. Selvom du ikke er troende kristen så er du enig i de grundlæggende værdier som kristendommen fører med sig. Det er eksempelvis næstekærlighed, respekt for dine forældre og nærmeste og udover det at forsøge at være det bedste menneske. Derfor behøver dit barn ikke være troende for at finde ro på et kristent opholdssted. 

Hvordan fungerer et opholdssted 

Der er mange forskellige typer af opholdssteder lige fra lukkede institutioner til åbne institutioner hvor de unge går i skole udenfor institutionen og sover der. Hvilket type af opholdssted dit barn kommer på afhænger af barnets behov. Nogle børn har brug for strikse rammer på at komme på ret køl igen. Det betyder at børnene bliver vækket om morgenen , “tvunget i skole” og følger faste rutiner. Andre institutioner tillader at børnene tager afsted i skole om dagen og vender tilbage til institutionen om eftermiddagen. Årsagen til at institutioner oftest virker for unge er at de får nogle rammer som de bliver nødt til at arbejde indenfor. For eksempel får de tilknyttet en kontaktperson som bliver deres støtteperson i processen. Vedkommende skal ikke på nogen måde erstatte jer som forældre, men komme med pædagogisk indsigt for at sikre at dit barn kommer på ret køl og så dit barn ikke skal lide under barndommens fejl i forhold til dets videre liv. 

Så har du udfordringer med dit barn bør du overveje et kristent opholdssted. Du vil ikke ikke fortryde det på dit barns vegne.