Med ayurveda kan du opleve, hvordan krop og sind smelter sammen og finder ro og balance. Ikke alle behandlinger er lige behagelige, men nydelsen ved at finde ind til sin kerne er så stor, at selv de lidt hårde behandlinger er velkomne. Ayurvedabehandlingerne er unikke fra person til person, og sammensættes ud fra alder, miljø og livsenergier.